Wonen in de mooiste wijk van Zwolle
 

Procedure van oriëntatie tot oplevering

oriëntatie

De aankoop van een villa is niet voor iedereen weggelegd. Zeker niet een villa die grotendeels naar uw wens ontworpen kan worden. In een dergelijke situatie kunnen wij ons voorstellen dat u met iemand persoonlijk wilt spreken, voordat u ook maar iets beslist. Daarom hebben wij besloten twee gerenommeerde adviseurs op het gebied van woning aan- en verkoop, hypotheken en assurantiën in de arm te nemen, te weten Woonaccent Makelaars en de Graaf van Vilsteren in Zwolle. Met hun kennis kunnen zij u breed van dienst zijn en eventuele vragen mogelijk beantwoorden. Als u vragen heeft, maar ook als u geïnteresseerd bent in wonen in het villapark Kloosterakker, kunt u een vrijblijvende afspraak maken met een van deze adviseurs.

 

Ontwerp

De villa dient ontworpen te worden conform geldende eisen van overheid, nutsbedrijven en overige eisen, zoals het bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan, bouwbesluit, etc. De architect zal hiermee rekening moeten houden. Het kan gebeuren dat niet aan al uw wensen met betrekking tot het ontwerp, zowel ten aanzien van het uiterlijk als de binnenzijde van de villa, kan worden voldaan.

 

Contractstukken

Koper en verkoper gaan een koopovereenkomst voor de grond met elkaar aan. Nadat u deze koopovereenkomst heeft getekend, ontvangt u als regel binnen enkele dagen de eveneens door de verkoper getekende overeenkomst retour. De originele overeenkomst (dus een door beide partijen ondertekend exemplaar) wordt naar de notaris gezonden, die dan de notariële akte van eigendomsoverdracht kan voorbereiden. De notaris zal u vervolgens uitnodigen voor het transport, waarna u eigenaar bent geworden van de grond.

 

Coördinatie en advisering door Partiplan

Indien u daar prijs op stelt kan Partiplan u helpen in de voorbereiding, de uitvoering en de nazorg van uw plannen. Ook de onderhandelingen met de diverse partijen waar u mee te maken krijgt, zoals opmaken van contractstukken en dergelijke, kunnen wij voor u verzorgen. Ook toezicht tijdens de uitvoering van het bouwwerk kunnen wij voor u verzorgen. Uiteraard zijn daar kosten aan verbonden. Hoogte van die kosten worden bepaald door hetgeen u door Partiplan wil laten verzorgen.